ვიბრო-აკუსტიკური მოვლენების შესწავლა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მოდერნიზებულ აეროდინამიკურ მილზე

Main Article Content

Bichiko Mazanishvili
Vazha Kelikhashvili
Avtandil Svianadze
Nika Tabatadze

Abstract

The article investigates the vibro-acoustic processes of the test object in the wind tunnel, which constantly occurs during the initial tests of the aircraft. Two-channel oscilloscope and different types of modern (MEMS) sensors are used for the study of the mentioned processes, with the help of which different types of vibro-acoustic signals are studied, they are visually observed, analyzed and logged.

Keywords:
Aerodynamic Pipe, Vibro-Acoustic Diagnostics, Air Flow Speed, Flutter Effect
Published: Mar 9, 2023

Article Details

Section
Articles