აეროდინამიკურ მილში ჰაერის ნაკადის სიჩქარეთა ველის განსაზღვრა პიტოს მილის საშუალებით

Main Article Content

B. Mazanishvili
A. Svianadze
V. Kelikhashvili

Abstract

The article experimentally studies the change of air flow velocities in an wind tunnel in the border zone of the tube wall using a pitot tube. The methodology provides accurate and spot measurements of air flow velocity in both the central and peripheral areas of the test zone of the wind tunnel in the direction of X, Y and Z coordinates.

Keywords:
Aerodynamic Tube, Pitot Tube, Air Flow Rate, Test Area
Published: Mar 9, 2023

Article Details

Section
Articles